Privacyverklaring

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk kunt identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid dat onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerving op deze website?

Gegevensverwerking op deze website gebeurt door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de afdruk van deze website.

Hoe vastleggen we uw gegevens?

Uw gegevens worden aan de ene kant in rekening gebracht die u ons dit zult vertellen. Dit kan b.v. om gegevens te handelen die u een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch opgenomen bij een bezoek aan de site door onze IT-systemen. Deze zijn boven alle technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdsgesprek). De acquisitie van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u onze website invoert.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt in rekening gebracht om een ​​foutvrije implementatie van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je over je gegevens?

Op elk moment hebben ze het recht om het recht van kosteloos te verkrijgen via de oorsprong, de ontvanger en het doel van hun opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of deletie van deze gegevens te eisen. Voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen onder het adres dat is opgegeven in de afdruk. Bovendien heeft een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit recht op u.

Bovendien hebben ze het recht om de beperking van het verwerken van hun persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden te eisen. Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie onder “recht op beperking van verwerking”.

Analyse-instrumenten en gereedschappen van derden
Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyse-programma’s. De analyse van hun surfgedrag is meestal anoniem; Het surfgedrag kan niet worden getraceerd naar jou. U kunt deze analyse tegenspreken of voorkomen door bepaalde gereedschappen te negeren. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

Je kunt deze analyse tegenspreken. We zullen u informeren over de oppositiemogelijkheden in dit privacybeleid.

2. Hosting- en inhoud Bezorgnetwerken (CDN)

Externe hosting
Deze website wordt gehost met een externe serviceprovider (Hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website zijn verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan V. zijn een. Om IP-adressen, contactraacts, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, website-toegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

Het gebruik van de hosters vindt plaats met het oog op de nakoming van onze potentiële en bestaande klanten (artikel 6, lid 1, LIT.B DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte bepaling van onze online aanbieding door een professionele provider ( Artikel 6 ABS, 1 LIT.F DSGVO).

Onze hoster zal in dit verband alleen uw gegevens verwerken, evenals noodzakelijk om aan zijn prestatievereisten te voldoen en onze instructies in verband met deze gegevens te volgen.

We stellen de volgende hosters in:

ALL-INCL.com – Nieuwe Media Münnich
Eigenaar: René Münnich
Hauptstraße 68 | D-02742 Friedersdorf

Afsluiting van een contract voor contractverwerking

Om de compatibele verwerking van gegevensbescherming te waarborgen, hebben we een contract voor contractverwerking ondertekend met onze hoster.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

privacy
De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van hun persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften, evenals dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens in rekening gebracht. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk wilt worden geïdentificeerd. De huidige gegevensbeschermingsinstructie verklaart welke gegevens we verzamelen en waar we het voor gebruiken. Het verklaart ook hoe en voor welk doel dat gebeurt.

We wijzen erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijvoorbeeld tijdens communicatie per e-mail) beveiligingshiaten kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens voordat de toegang door derden niet mogelijk is.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie:

“Bekroonde” drankmarkt GmbH
GEREWERBEREN 19
41372 verminderd

Vertegenwoordigd door:
Managing Director Petra Dathen

Telefoon: +49 (0) 21 63/57 98 18 0
E-mail: info@trinkgut-kruechttener.de

Verantwoordelijk lichaam is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonlijke gegevens te verwerken (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen of soortgelijk).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkende operaties zijn alleen mogelijk met hun uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk gewenst moment een reeds verleende toestemming intrekken. Hiervoor is een vormloos bericht voldoende per e-mail aan ons. De wettigheid van gegevensverwerking die moet worden ingetrokken tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Oppositie recht tegen de gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (artikel 21 DSGVO)
Als de gegevensverwerking gebaseerd is op art. 6 para. 1 verlicht. E of F DSGVO, zij hebben op elk moment het recht om te bezwaar tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens om redenen, die voortvloeien uit hun speciale situatie, in tegenspraak zijn met de verwerking van hun persoonlijke gegevens; Dit geldt ook voor een profilering die is bijgestaan ​​op deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd op dit privacybeleid. Als u in tegenspraak bent, zullen we uw getroffen persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we meeslepende redenen voor de verwerking kunnen blijken, die opleveren van uw interesses, rechten en vrijheden of verwerking is de bewering, lichaamsbeweging of verdediging van juridische aangelegenheden (tegenstrijdig artikel 21 (1) DSGVO).

Als hun persoonlijke gegevens worden verwerkt om directe reclame te bedienen, hebben ze het recht op enig moment in tegenspraak met de verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden van dergelijke reclame; Dit geldt ook voor profilering, voor zover dit is geassocieerd met dergelijke directe reclame. Als u tegenspreken, worden uw persoonlijke gegevens niet meer gebruikt voor directe e-maildoeleinden (tegenstrijdigheid op grond van artikel 21, lid 2, DSGVO).

Klacht in de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In het geval van schendingen van de DSGVO is de betrokkene een klacht met een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van vermeende overtreding. Het bezwaar bestaat uit geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke oplossingen.

Recht op gegevensoverdekbaarheid
U hebt het recht om gegevens te leveren die we automatisch gegevens overhandigen op basis van uw toestemming of bij het voldoen aan een contract, op zich of aan een derde partij in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens naar een andere verantwoordelijke persoon nodig heeft, gebeurt dit alleen voor zover technisch haalbaar.

SSL of TLS-codering
Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en bescherming van overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u naar ons verzendt als pagina-operator, een SSL-resp. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding kan worden gebruikt om de adresbalk van de browser te detecteren van “http: //” naar “HTTPS: //” en bij het vergrendelingspictogram in uw browserlijn.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet van derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, schrapping en correctie
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebben ze het recht op gratis informatie over hun opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op basis van het adres dat is opgegeven in de afdruk.

Recht op beperking van verwerking
U hebt het recht om de beperking van het verwerken van uw persoonlijke gegevens te eisen. Hiervoor kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen onder het adres dat is opgegeven in de afdruk. Het recht op beperkende verwerking bestaat uit de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons is opgeslagen, weigert, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het examen hebt u het recht om de beperking van het verwerken van uw persoonlijke gegevens te eisen.
Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens illegaal gebeurt, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van de verwijdering.
Als we echter niet langer uw persoonlijke gegevens nodig hebben, maar u hebt het nodig om uit te oefenen, verdediging of bewering van juridische claims, u hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van verwijdering.
Als u een tegenstrijdigheid onder artikel 21, lid 1, DSGVO heeft ingediend, moet een balancering tussen de uwe en onze belangen worden gemaakt. Zolang het nog niet is vastgesteld, waarvan de belangen overheersen, hebben ze het recht om de beperking van het verwerken van hun persoonlijke gegevens te eisen.
Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, deze gegevens – afgezien van uw opslag – alleen met uw toestemming of bewering, lichaamsbeweging of verdediging van juridische vorderingen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van een belangrijk publiek interesse de Europese Unie of een lidstaat.

4. Officer voor gegevensbescherming

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming voor ons bedrijf benoemd.

IBS-gegevensbeschermingsdiensten en advies van GmbH
Circuswandeling 1
20359 Hamburg
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 40 540 90 97 10
E-mail: info@ibs-data-protection.de

5. Gegevensverzameling op onze website

Koekjes
De websites zijn gedeeltelijk zogenaamde cookies. Cookies schaden uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze aanbieding meer gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en uw browser opslaan.

De meeste cookies die we gebruikten zijn zogenaamde “sessiekoekjes”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u het verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser op het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser instellen, zodat u op de hoogte wordt gesteld van het instellen van cookies en cookies, alleen in individuele gevallen, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies mogelijk maakt bij het sluiten van de browser. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of voor het verschaffen van bepaalde functies (bijvoorbeeld commerciële wagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 para. 1 verlicht. F DSGVO. De website-operator heeft een legitieme interesse in het opslaan van cookies voor technisch foutenvrij en geoptimaliseerde bepaling van haar diensten. Wat betreft andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van hun surfgedrag) worden opgeslagen, worden ze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Cookie toestemming met Borlabs Cookie
Onze website maakt gebruik van Borlabs Cookie Cookie toestemmings-technologie om uw toestemming te verkrijgen om bepaalde cookies in uw browser op te slaan en deze privacy-naleving te documenteren. Aanbieder van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (in de volgende borlabs).

Wanneer u onze website invoert, wordt een borlabs-cookie opgeslagen in uw browser waarin de toestemming of intrekking van deze toestemmingen die u hebt verleend, worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de aanbieder van Borlabs Cookie.

De opgenomen gegevens worden opgeslagen totdat u ons voor het verwijderen belt of de Borlabs-cookie zelf wilt verwijderen of het doel voor gegevensopslag is geëlimineerd. Verplichte wettelijke retentietermijnen blijven onaangetast. Zie https://en.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ voor meer informatie over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie.

Het gebruik van Borlabs Cookie toestemmings-technologie vindt plaats om de wettelijke toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag voor dit doel is kunst. 6 para. 1 p. 1 lit. c dsgvo.

Serverlogbestanden
De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in de zogenaamde serverlogbestanden die uw browser ons automatisch verzendt. Dit zijn:

Browser type en browserversie
Gebruikt besturingssysteem
Verwijzer URL
Hostnaam van het accessoire
Tijd van serververzoek
IP adres
Een combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen is niet gemaakt.

De overname van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6 para. 1 verlicht. F DSGVO. De website-operator heeft een legitieme interesse in de technisch foutenvrije weergave en de optimalisatie van haar website – de serverlogbestanden moeten worden vastgelegd.

Contact Formulier
Als u ons navraag verzendt via het contactformulier, wordt uw informatie opgeslagen uit het onderzoeksformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven voor het verwerken van het verzoek en voor het geval van verbindingsvragen. We geven deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De verwerking van de ingevoerde gegevens in het contactformulier vindt dus uitsluitend plaats op basis van zijn toestemming (artikel 6, lid 1, verlicht. Een DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Hiervoor is een vormloos bericht voldoende per e-mail aan ons. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons voor verwijdering belt, uw toestemming in te trekken op de opslag of het doel voor gegevensopslag wordt geëlimineerd (bijvoorbeeld na het voltooien van uw verzoek. Verplichte wettelijke bepalingen – vooral bewaarperioden – blijven onaangetast.

Onderzoek per e-mail, telefoon of fax
Als u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of fax, wordt uw verzoek opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te bewerken om uw verzoek te bewerken. We geven deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. B DSGVO, op voorwaarde dat haar verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een Verdrag of vereist is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op onze legitieme interesse in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (artikel 6, lid 1, verlicht. F DSGVO) of in zijn toestemming (artikel 6, lid 1, verlicht. Een DSGVO) als dit werd opgevraagd.

De gegevens die aan ons zijn verzonden door contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons voor verwijdering belt, uw toestemming in te trekken op de opslag of het doel voor gegevensopslag wordt geëlimineerd (bijvoorbeeld na het voltooien van uw bezorgdheid.). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke retentieperioden – blijven onaangetast.

6. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van Web Analysis Service Google Analytics. Leverancier is de Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website doorheen mogelijk maken. De informatie gegenereerd door de cookie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgedragen aan Google in de US-server en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analyse-tool zijn gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitieme interesse in de analyse van gebruikersgedrag om zowel de website als de advertenties ervan te optimaliseren.

IP-anonimisatie

We hebben de functie IP-anonimisatie op deze website geactiveerd. Dit verkort uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst over het Europees Economisch gebied voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een Google-server in de VS en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website, zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren om rapporten over website-activiteiten te compileren en meer diensten aan de website-operator te bieden met het gebruik van de website en internetgebruik. Het IP-adres dat wordt verzonden in de context van Google Analytics vanuit uw browser wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plug-in

U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browseroftware; We wijzen er echter op dat u in dit geval niet in staat bent om alle functies van deze website volledig te gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de opname van de gegevens die door de cookie zijn gegenereerd en op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) op Google en de verwerking van deze gegevens door Google door de browser plug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeren: HTTPS : //tools.google.com/dlpage/gaoptout? HL = NL.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt de verzameling van uw gegevens voorkomen door Google Analytics door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie is ingesteld, waardoor de opname van uw gegevens in de toekomst deze website bezoekt: Schakel Google Analytics uit.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens op Google Analytics is te vinden in het Privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/60042452.

Orderverwerking

We hebben een contractverwerkingscontract voltooid met Google en volledig de strikte vereisten van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten uitvoeren bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “Demografische functies” van Google Analytics. Dit kan rapporten maken die verklaringen bevatten om te verouderen, gender en interesses van de paginabezoekers. Deze gegevens komen van interest-gerelateerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de AD-instellingen in uw Google-account of de opname van uw gegevens via Google Analytics zoals getoond in “Conflicting Data Collection Conflict”.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens
Als u de nieuwsbrief op de website wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee we de eigenaar van het opgegeven e-mailadres kunnen bekijken en ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het geregistreerde nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van de toestemming (artikel 6, lid 1, verlicht. Een DSGVO). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik van de e-mail voor het verzenden van de nieuwsbrief kunnen op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld over de link “ontslag” in de nieuwsbrief. De wettigheid van de reeds opgetreden gegevensverwerkingsactiviteiten blijft niet beïnvloed door de intrekking.

De door u opgeslagen gegevens voor de doeleinden van de nieuwsbriefreferentie worden van ons opgeslagen in uw vertrek van de nieuwsbrief en verwijderd na de unsubscriptie van de nieuwsbrief. Gegevens die voor ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven onaangetast.

MailChimp
Deze website gebruikt de diensten van MailChimp voor het verzenden van nieuwsbrieven. Leverancier is de Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave ne, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten.

MailChimp is een service die kan worden gebruikt om de verzending van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Als u gegevens invoert voor het doel van de nieuwsbriefreferentie (bijvoorbeeld e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp heeft een certificering volgens het “EU US Privacy Shield”. Het privacyschild is een conventie tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen in de VS te waarborgen.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Als u een MailChimp-e-mail opent, wordt een bestand in de e-mail (zogenaamde Web Beacon) verbonden met MailChimp’s servers in de VS. Het kan dus worden bepaald of een nieuwsbriefbericht wordt geopend en welke links indien nodig is geklikt. Bovendien wordt technische informatie vastgelegd (bijvoorbeeld datum van de oproep, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de respectieve nieuwsbriefontvanger. Ze dienen uitsluitend aan de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrief beter aan te passen aan de belangen van de ontvangers.

Als u geen analyse van MailChimp wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor bieden we een link in elk nieuwsbriefbericht. Bovendien kunt u ook de nieuwsbrief rechtstreeks verzenden

Gegevensverwerking is gebaseerd op de toestemming (artikel 6, lid 1, verlicht. Een DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken door de nieuwsbrief af te schaften. De wettigheid van de reeds opgetreden gegevensverwerkingsactiviteiten blijft niet beïnvloed door de intrekking.

De door u verstrekte gegevens in het kader van de nieuwsbriefreferentie worden van ons opgeslagen naar uw vertrek van de nieuwsbrief en verwijderd na de afbakening van de nieuwsbrief van zowel onze servers als de servers van MailChimp. Gegevens die voor ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven onaangetast.

Verdere details zijn te vinden in het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Conclusie van een gegevensverwerkingovereenkomst

We hebben een zogenaamde “Data-verwerkingsovereenkomst” met MailChimp voltooid, waarin we MailChimp plegen om de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet door te geven aan derden. Dit contract kan worden bekeken onder de volgende link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreamement/sample-agreement/.

8. Plug-ins en gereedschappen

YouTube met uitgebreide privacy
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-website. Operator De pagina’s is de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten.

We gebruiken YouTube in uitgebreide privacymodus. Deze modus zorgt ervoor dat YouTube dat YouTube niet op deze website op deze website opslaat voordat ze naar de video kijken. De overdracht van gegevens naar YouTube-partner is echter niet absoluut uitgesloten door de uitgebreide privacymodus. Dus, ongeacht of u een video bekijkt, biedt YouTube een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, maakt u verbinding met de servers van YouTube. De YouTube-server wordt gecommuniceerd, welke van onze pagina’s die u hebt bezocht. Wanneer u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kan worden voorkomen door uit te loggen vanaf uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan na het starten van een video. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie krijgen over bezoekers van onze website. Deze informatie is u. A. Gebruikt om video-statistieken vast te leggen, om de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en om fraude-tests te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Optioneel, na het begin van een YouTube-video, kunnen verdere gegevensverwerkende bewerkingen worden geactiveerd waaraan we geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitieme interesse in de zin van artikel 6 para. 1 verlicht. F DSGVO.

Raadpleeg het Privacybeleid op: https://ponicies.google.com/privacy?hl=en voor meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube.

Gebruik van Google Recaptcha
We gebruiken “Google Recaptcha” (in de volgende “recaptcha”) op deze website. Leverancier is de Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

ReCAPTCHA moet worden gecontroleerd of de gegevensinvoer op deze website (bijv. In een contactformulier) plaatsvindt door een persoon of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert RECAPTCHA het gedrag van de zoekopdracht Website op basis van verschillende functies. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoekers de website binnenkomen. Voor analyse evalueert RECAPTCHA verschillende informatie (bijvoorbeeld IP-adres, verlangend tijd van de website op de website of muisbewegingen gemaakt door de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De ReCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens zijn gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. f dsgvo. De website-operator heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen van misbruik geautomatiseerde expansie en spam. Als een overeenkomstige toestemming is opgegeven, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 par. 1 verlicht. Een DSGVO; De toestemming is op elk moment herroepbaar.

Meer informatie over Google ReCAPTCHA is te vinden in Google Privacybeleid en Google-gebruiksvoorwaarden op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=en en https://policies.google.com/terms? HL = NL.

Google Web-lettertypen (lokale hosting)
Deze site maakt gebruik van zogenaamde web-lettertypen die door Google moeten worden verstrekt. De Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd. Een verbinding met de servers van Google vindt niet plaats.

Voor meer informatie over Google Web-lettertypen, zie https://developers.google.com/fonts/faq en Google’s Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps
Deze site gebruikt de kaartservice Google Maps via een API. Leverancier is de Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgedragen aan de server van Google in de VS en daar wordt opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze datatransmissie.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aansprekende weergave van onze online aanbiedingen en een lichte vindbaarheid van de plaatsen die we op de website hebben opgegeven. Dit vertegenwoordigt een legitieme interesse in de zin van artikel 6 para. 1 verlicht. F DSGVO.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Yumpu

We gebruiken https://www.yumpu.com/ van i-magazine AG (“i-mag” – Gewerbestrasse 3, 9444 Diepoldsau, CH) op onze website. Yumpu biedt een digitaal platform voor het publiceren van tijdschriften, brochures of catalogi. Met behulp van Yumpu wordt de inhoud van PDF-bestanden weergegeven als een zogenaamde flipcatalogus / flipbook en direct in de webbrowser weergegeven zonder de PDF-bestanden te laden.
Volgens artikel 45 AVG wordt Zwitserland door de Europese Commissie erkend als een staat met een adequaat niveau van gegevensbescherming. Verdere informatie is hier beschikbaar.
Yumpu plaatst absoluut noodzakelijke cookies om de basisfunctionaliteit van de service te garanderen. U kunt op elk moment afzien van het gebruik van deze cookies door de cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen. De procedure hiervoor verschilt afhankelijk van de gebruikte browser. De browser kan zo worden ingesteld dat een bepaald type cookies of bepaalde cookies worden geweigerd. De browser kan ook aangeven wanneer een cookie wordt verzonden. U kunt dit doen door de instellingen in uw webbrowser te selecteren op basis van uw cookievoorkeuren. Het kan echter zijn dat u sommige instellingen dan elke keer dat u een website bezoekt, handmatig moet aanpassen. Als gevolg hiervan werken sommige services en functies mogelijk niet correct.